Voda pro technické účely

VODA PRO TECHNICKÉ ÚČELY

 

Voda pro technické účely

Ukázka

 • tepelně-energetická zařízení
 • teplá užitková voda
 • kotle
 • parní vyvíječe
 • chladící systémy
 • prádelny
 • žehlírny
 • speciální výroby

Životnost tepelně-energetických a jiných zařízení značně ovlivňuje složení kolujícího média – vody. Voda nesmí být agresivní a je třeba zamezit tvorbě nerozpustných úsad. Ve většině případů výrobci požadovanou kvalitu vody předepisují. K úpravě se používají specielní postupy a technologie, zejména:

 • Voda pro technické účely

  Schéma

  zvýšení pH

 • změkčení vody
 • dekarbonizace
 • deionizace
 • demineralizace
 • reverzní osmóza
 • dávkování pasivačních chemikálií

Volba optimální technologie a zařízení závisí hlavně na tom, k jakému účelu bude upravená voda použita, zda je kvalita vody výrobcem předepsána či nikoliv a samozřejmě též na kvalitě vstupní (surové) vody a množství upravované vody. Po zaslání těchto základních informací Vám navrhneme optimální řešení.


Komplexní služby

V oblasti úpravy a filtrace vody pro pitné, užitkové i technické účely – vhodné pro rodinné domy, chaty, stravovací a ubytovací zařízení, kotelny, prádelny, obce i průmysl

Košík

Váš košík je prázdný.