Voda pro technické účely

VODA PRO TECHNICKÉ ÚČELY

 

Voda pro technické účely

Ukázka

  • tepelně-energetická zařízení
  • teplá užitková voda
  • kotle
  • parní vyvíječe
  • chladící systémy
  • prádelny
  • žehlírny
  • speciální výroby

Životnost tepelně-energetických a jiných zařízení značně ovlivňuje složení kolujícího média – vody. Voda nesmí být agresivní a je třeba zamezit tvorbě nerozpustných úsad. Ve většině případů výrobci požadovanou kvalitu vody předepisují. K úpravě se používají specielní postupy a technologie, zejména:

  • Voda pro technické účely

    Schéma

    zvýšení pH

  • změkčení vody
  • dekarbonizace
  • deionizace
  • demineralizace
  • reverzní osmóza
  • dávkování pasivačních chemikálií

Volba optimální technologie a zařízení závisí hlavně na tom, k jakému účelu bude upravená voda použita, zda je kvalita vody výrobcem předepsána či nikoliv a samozřejmě též na kvalitě vstupní (surové) vody a množství upravované vody. Po zaslání těchto základních informací Vám navrhneme optimální řešení.


Komplexní služby

V oblasti úpravy a filtrace vody pro pitné, užitkové i technické účely – vhodné pro rodinné domy, chaty, stravovací a ubytovací zařízení, kotelny, prádelny, obce i průmysl