zdravotně nezávadná voda

voda samý vápenec
7.7.2015
odstraňovanie dusičňanov
7.7.2015
Zobrazit vše

zdravotně nezávadná voda

Anonymní dotaz 7.7.2015

Dobrý den, lze prosím vás z dešťové vody jímané ze střechy do cca 10m3 velké podzemní jímky získat zdravotně nezávadnou vodu ? Můj dotaz zní trochu naivně, ale zkouším všechny možnosti jak získat užitkovou, přitom ale zdravotně nezávadnou vodu pro svoji chatu. Nemám možnost vybudovat ani studnu, ani vrt (hladina podzemní vody 150m hluboko) a nelze se napojit ani na nejbližší vodovod (cca 1km daleko). S dovozem balené pitné vody počítám i nadále, jde mi o vodu na mytí. Děkuji za jakoukoliv radu.

1 odpověď

Zaměstnanec 7.7.2015

Vážení,
užití dešťové vody pro pitné účely není možné v žádném případě. Užití pro užitkové účely je nouzové řešení, není-li jiná možnost. V prvé řadě záleží na materiálu střechy, pokud je vyrobena ze zdravotně závadného materiálu (např. eternit, obsahující azbest), je užití dešťové vody vyloučeno k jakémukoli účelu. Kvalita dešťové vody se může měnit, záleží na znečištění ovzduší, které déšť strhává, dešťová voda pak může obsahovat mechanické nečistoty, oxid siřičitý (kyselé deště) apod.
Dešťovou vodu pro užitkové účely je nutno v každém případě zabezpečit po zdravotní – bakteriologické stránce přídavkem vhodného dezinfekčního prostředku, např. SAVA ručně nebo lépe přesněji pomocí dávkovacího čerpadla nebo bez použití chemikálií UV-dezinfekci. Pokud bude voda též užívána k bezprostřednímu styku s pokožkou (mytí), je vhodné ji přefiltrovat pomocí aktivního uhlí, což již ručně možné není a je třeba filtrační zařízení.
Pokud se rozhodnete dešťovou vodu takto upravovat, doporučujeme též nechat si provést po instalaci filtračních zařízení úplný rozbor upravené vody v některé akreditované laboratoři.
Bližší informace v sekci „technologie a zařízení“ na tomto webu.

#1

Prosíme přihlašte se nebo registrujte se k odeslání odpovědi