Úprava vody

Hlavní metody úpravy vody

Podle charakteru znečištění se volí vhodná technologie úpravy vody a tomu odpovídající filtry a zařízení na úpravu vody. Jsou to zejména:


  • Filtrace vody, a to mechanická filtrace, písková filtrace, případně filtrace aktivním uhlím
  • Alkalizace – zvýšení obsahu vápníku a hořčíku ve vodě (ztvrzení vody), zvýšení pH, otupení agresivity vody,.
  • Odstranění železa a manganu z vody (odželeznění a odmanganování vody)
  • Změkčení vody.
  • Odstranění dusičnanů z vody
  • Celkové snížení obsahu rozpuštěných solí (odsolení vody)
  • Zdravotní (bakteriální) zabezpečení vody


Komplexní služby

V oblasti úpravy a filtrace vody pro pitné, užitkové i technické účely – vhodné pro rodinné domy, chaty, stravovací a ubytovací zařízení, kotelny, prádelny, obce i průmysl

Košík

Váš košík je prázdný.