Tvrdá voda – její změkčení

Z hlediska použití vody pro pitné účely je žádoucí určitý minimální obsah vápníku a hořčíku (tvořící tvrdost vody), neboť se jedná o tak zvané biogenní prvky, potřebné pro lidský organismus.


  • Tvrdá voda - její změkčení

    Tvrdá voda – její změkčení

    Tvrdost vody.
    vadí zejména při jejím použití pro užitkové účely, kdy je žádoucí její hodnota co nejnižší. Projevuje se srážením mycích i pracích prostředků, zvýšením usazováním (vodního kamene) v rozvodech vody, při ohřevu, v myčkách, pračkách atd. Dle příslušné stupnice se může jednat o vodu velmi měkkou (do 0,75 mmol/l), měkkou (0,75 až 1,5 mmol/l), středně tvrdou (1,5 až 2,25 mmol/l), dosti tvrdou (2,25 až 3 mmol/l), tvrdou (3 až 4,5 mmol/l), velmi tvrdou (4,5 až 9 mmol/l) a mimořádně tvrdou (nad 9 mmol/l). Úprava (změkčení) je vhodná již pro vodu dosti tvrdou (nad 2,25 mmol/l).

  • Změkčení vody.
    Provádí se průtokem vody přes filtr se specielní náplní – silně kyselý katex v Na+ cyklu, kdy dochází k záměně solí vápníku a hořčíku za neškodné sodné sole.


Komplexní služby

V oblasti úpravy a filtrace vody pro pitné, užitkové i technické účely – vhodné pro rodinné domy, chaty, stravovací a ubytovací zařízení, kotelny, prádelny, obce i průmysl

Košík

Váš košík je prázdný.