Jiné nečistoty

Pokud rozbor vody prokáže přítomnost jiných zde neuvedených nečistot, obraťte se na nás. Doporučíme Vám speciální filtr nebo celé zařízení, například reverzní osmozu, aeraci, ozonizaci a podobně.


 • Odstranění jiných nečistot z vody

  Odstranění jiných nečistot z vody

  Nežádoucí příměsi.
  Z nežádoucích příměsí se může jednat například o amonné ionty, dusitany, chloridy, radon, organické látky, těžké kovy nebo se může jednat o celkově zasolenou vodu.

 • Amonné ionty.
  Amonné ionty se odstraní filtrací pomocí speciální hmoty. Proplach a regenerace je obdobná filtrům změkčovacím.
 • Toxický arsen.
  Zvýšené obsahy toxického arsenu lze odstranit filtrací specielní filtrační hmotou, která arsen zachycuje. Filtrační hmotu nasycenou arsenem je pak nutno likvidovat jako toxický odpad.
 • Reverzní osmoza.
  Umožňuje odstranění, eventuálně podstatné snížení veškerých rozpuštěných látek anorganického i organického charakteru včetně bakterií.
 • Aerace.
  Aerace neboli odvětrání umožňuje z vody odstranit rozpuštěné plyny, např. oxid uhličitý, radioaktivní radon, nepříjemně zapáchající sirovodík, těkavé organické plyny apod.
 • Zápach vody.
  Nepříjemný je zápach vody. Je způsoben rozpuštěnými plyny ve vodě, může značně zesílit po ohřevu. Jeho příčina je různá, voda může zapáchat po železe při jeho zvýšených obsazích, odstraněním železa pach mizí. Voda též může zapáchat po sirovodíku (zkažená vejce), zejména v redukčním prostředí v hlubinných vrtech a při současné přítomnosti zvýšených obsahů železa a manganu, odstraněním železa a manganu se pach sníží pouze částečně nebo vůbec. Sirovodík též mohou produkovat bakterie redukcí ve vodě přítomných síranů, zvláště při ohřevu. Pokud voda zapáchá pouze po ohřevu v bojleru, lze zápach snížit jednak občasným zapnutím bojleru na maximální teplotu (alespoň 1 x za 2 týdny na 24 hodin), případně výměnou nebo odstraněním anodové tyče. V kopaných povrchových studních mohou být přítomny též bahenní plyny, zvláště při zvýšených obsazích organických látek (ChSKMn).
  K potlačení pachu se užívají různé technologie, podle příčiny a charakteru pachu.

Existuje celá řada dalších speciálních technologií a postupů úpravy vody. Neváhejte se na nás obrátit, doporučíme Vám ten pro Vás optimální!Komplexní služby

V oblasti úpravy a filtrace vody pro pitné, užitkové i technické účely – vhodné pro rodinné domy, chaty, stravovací a ubytovací zařízení, kotelny, prádelny, obce i průmysl

Košík

Váš košík je prázdný.