Dusičnany – jejich odstranění z vody

Dusičnany – jejich odstranění z vody

  • Dusičnany - odstranění z vody

    Dusičnany – odstranění z vody

    Dusičnany.
    Z hlediska hodnocení příslušné hygienické normy se jedná o látku zdravotně závadnou, škodí zejména po přeměně na toxické (jedovaté) dusitany. Přítomnost dusičnanů je zvláště nebezpečná pro dětský organismus, hlavně v jeho kojeneckém období. Z tohoto důvodu je horní limitní hranice pro dětskou populaci doporučována do 15 mg/l.

  • Odstranění dusičnanů.
    Provádí se průtokem vody přes filtr se specielní iontoměničovou náplní, kde dochází k záměně za chloridy.


Komplexní služby

V oblasti úpravy a filtrace vody pro pitné, užitkové i technické účely – vhodné pro rodinné domy, chaty, stravovací a ubytovací zařízení, kotelny, prádelny, obce i průmysl

Košík

Váš košík je prázdný.