Odpověď proZelezita voda z vrtu

Odpověď prozapáchající voda
7.7.2015
Odpověď prozapáchající voda z kohoutku
7.7.2015
Zobrazit vše

Odpověď proZelezita voda z vrtu

Vážení,
zvýšené obsahy železa a manganu v podzemních vodách, zjištěné po zprovoznění vrtu, jsou přirozeným jevem a jsou dány geologickým složením podloží. Při nízkém nebo nepravidelném odběru může jejich obsah značně kolísat. Železo se vysráží ve formě oxidu (rez) který se uvolňuje nepravidelně, jednou je voda bez železa, podruhé úplně rezavá a železa je tam několikanásobek. Stejně tak zápach je při neodebírání vody jevem dočasným. Při pravidelném a ustáleném odběru se obsah železa a manganu ustálí a bude se pohybovat kolem hodnot, změřených při čerpací zkoušce. I když je voda po odebrání křišťálově čistá, železo i mangan tam jsou a po určité době se vysráží.
Snížení jejich obsahu na přijatelnou míru jak pro užitkové, tak i pro pitné účely nelze docílit pouhým zvýšením odběru vody, ale jedině filtrací. Snížení obsahu těchto látek lze dosáhnout pomocí několika technologií, volba té nejvhodnější záleží na dalším chemickém složení vody. Blíže je uvedeno na těchto webových stránkách v části „technologie a zařízení – železo a mangan“.
V 90 % případů je vhodná technologie katexové filtrace, k potvrzení její vhodnosti však nutně potřebujeme znát další údaje z rozboru vody, minimálně (kromě obsahu železa a manganu) též celkovou tvrdost vody nebo alespoň konduktivitu – vodivost vody a hodnotu reakce vody – pH. Pokud nám zašlete rozbor vody z čerpacích zkoušek, vypracujeme pro Vás konkrétní nabídku s doporučením nejvhodnějšího typu, jeho účinnosti, kapacity a provozních nákladů, včetně ceny a dalších náležitostí nabídky.
Nabídka je pro Vás zcela nezávazná, samozřejmě její vypracování je zdarma.

Košík

Váš košík je prázdný.