Odpověď provyužití nepitného zdroje

Odpověď proPitná voda.
7.7.2015
Odpověď provyužití nepitného zdroje
7.7.2015
Zobrazit vše

Odpověď provyužití nepitného zdroje

Vážená paní, pokud Vámi užívaná voda pro pitné účely nebude vyhovovat příslušné Vyhlášce pro pitnou vodu, zejména je-li zdravotně (bakteriálně) závadná, nelze provést kolaudaci rodinného domku.
Podle Vašeho popisu se jedná zřejmě o společný zdroj a vodárnu pro skupinu 30 domků, bez úpravy vody. Není mi známo, jakou mobilní úpravnu vody chce Obec koupit nebo pronajmout, jedná se zřejmě o krátkodobé nouzové řešení.
Další otázkou je trvalé řešení úpravy vody. Jsou v podstatě dvě možnosti – centrální úpravna pro komplex všech rodinných domků nebo lokální úpravny (filtrace a zdravotní zabezpečení) pro jednotlivé domky.
Provozování centrální úpravny vody může provádět Obec nebo jakýkoli jiný subjekt, podmínkou je jmenování odpovědného zástupce provozovatele. Podmínky požadovaného vzdělání a praxe Vám k tomuto může sdělit příslušný orgán hygienické služby.
Pokud se rozhodnete celou záležitost řešit sami instalací filtračních zařízení pouze pro Váš domek, provozovatelem jste Vy.
Návrhy, dodávku i montáž technologie můžeme provést, a to co se týká jak centrální varianty, tak i varianty lokální. V případě zájmu nás kontaktujte a postupujte podle pokynů, uvedených na našich webových stránkách.
Těšíme se na spolupráci s Vámi, s pozdravem
Ing. Jaroslav Hanzal, ředitel a.s.

Košík

Váš košík je prázdný.