Odpověď proVhodný filtr

Odpověď proPh vody
7.7.2015
Odpověď proúprava vody (Fe) v místě bez trvalého el. příkonu
7.7.2015
Zobrazit vše

Odpověď proVhodný filtr

Vážená paní,
dle popisu se jedná o klasické znečištění vody. Voda je závadná jednak po zdravotní – bakteriologické stránce a díle po stránce chemické. Občasná a nepravidelná dezinfekce studny např. roztokem SAVA nestačí, jednak se do vrtané studny špatně nalévá a nemusí dojít k dokonalému promísení s vodou v několikametrovém sloupci. Působnost jednorázové dezinfekce je krátkodobá. Dezinfekce musí být trvalá, pro privátní použití existují prakticky dvě technologie – jednak chlorace vody, jednak dezinfekce UV-zářením. Při chloraci se do vody přidává přesné množství chloru ve formě chlornanu, což je známé SAVO. Přídavek chloru do vody je pravidelný, veškerá voda ke spotřebě obsahuje minimální množství chlóru potřebného k dezinfekci vody a zároveň tak malé, aby chlór nebyl z vody cítit.
Druhá technologie bez užití chemikálií využívá vlastnosti UV záření o specifické vlnové délce likvidovat bakterie.
Další informace a vhodná zařízení jseou uvedena na těchto webových stránkách v části „technologie a zařízení“ a v části „ceník“.
Co se týká pachu, souvisí též hlavně s bakteriologickou závadností vody a dezinfekcí vody se pach potlačí. Z chemického hlediska další přítomné nežádoucí látky ve vodě (včetně amonných iontů) lze odstranit katexovým odželezňovacím filtrem Mírně zvýšený obsah organických látek se pravděpodobně katexovým filtrem sníží též, pokud bude jeho snížení nedostatečné, vyšší účinností se dosáhne filtrací aktivním uhlím.
K uvedeným technologiím jsou uvedeny bližší informace, jednotlivé typy filtračních zařízení, ceny atd. v příslušných částech tohoto webu.
Pokud nám zašlete rozbor vody se stručným popisem, nejlépe ve formě poptávkového formuláře, uvedeného na tomto webu, zašleme Vám konkrétní nabídku nejvhodnějších zařízení včetně ceny, provozních nákladů apodobně. To platí jak pro Vás, tak i pro všechny zájemce o naše služby.
Těšíme se naspolupráci s Vámi, s pozdravem
Ing. Jaroslav Hanzal

Košík

Váš košík je prázdný.