Odpověď proInformativní rozbor vody

Odpověď pročistá voda
7.7.2015
Odpověď proOlovo ve vodě
7.7.2015
Zobrazit vše

Odpověď proInformativní rozbor vody

Informativní rozbor slouží k prvotní informaci znečištění vody. Naše firma provádí informativní rozbor ve vybraných ukazatelích – pH, celková tvrdost, dusičnany, oxidovatelnost, železo, mangan, chloridy a vodivost. Jedná se o ukazatele, které vodu nejvíce charakterizují a jsou nejčastěji překračovány.
Platná legislativa (Vyhláška MZDr 252/2004) stanoví hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů, jejichž souhrn slouží k určení, zda lze vodu užívat k pitným účelům či nikoliv.
Z uvedeného plyne, že informativní rozbor vody není zárukou, že jde o pitnou vodu.

Košík

Váš košík je prázdný.