BAKTERIE VE VODĚ
4.2.2016
ZÁPACH VODY
22.2.2016
Zobrazit vše

ARSEN VE VODĚ, JEHO ÚČINKY A ODSTRANĚNÍ

Voda, jeden z nejdůležitějších předpokladů života, není v přírodě čistá, ale obsahuje vesměs nežádoucí příměsi a rozpuštěné látky. Vodu nelze užívat ve stavu, v jakém se v přírodě nachází, a je nutná úprava vody nebo alespoň filtrace vody.

Tento článek se věnuje odstranění arsenu z vody. Jedná se zejména o případy, kdy je řešena úprava vody ze studní a místních zdrojů.

Arsen je všeobecně rozšířený prvek, který se v prostředí vyskytuje v organické i anorganické formě. V přírodě se vyskytuje zejména ve formě sulfidů a je častou součástí různých hornin a půd.  Arsen je běžnou součástí podzemních i povrchových vod. V dobře okysličených povrchových vodách bývá převážně v pětimocné formě, v podzemních vodách za anaerobních podmínek dochází k redukci na arsen trojmocný.

Arsen ve vodě se obecně pohybuje v koncentracích mezi 1-2 µg/l, v oblastech s přírodními zdroji však může být až 12000 µg/l. V ČR je několik oblastí se zvýšeným obsahem arsenu ve vodě, a to zejména Příbramsko, oblast Jizerských hor a Krkonoš, dále některé oblasti Královéhradeckého kraje a středních Čech.

Ze zdravotního hlediska je arsen velmi jedovatý a je ve vodě zcela nežádoucí. Hygienické limity arsenu ve vodě jsou stanoveny pro pitnou vodu ve výši do 10 µg/l, v balené kojenecké vodě do 5 µg/l.

Dlouhodobé užívání vody se zvýšeným obsahem arsenu může způsobit závažná chronická onemocnění, ekzémy, alergie, zvyšuje se pravděpodobnost nádorů jater, ledvin a močového měchýře. Hrozí i choroby srdce spojené s cévami a má vliv i na potratovost. Arsen způsobuje rakovinu a je mutagenní, způsobuje například rakovinu kůže. Je to nervový jed, který se v lidském těle akumuluje pomalu, největší procento je ve vlasech, nehtech a kůži. Typické příznaky se projevují po 5 až 10 letech požívání vody se zvýšenou koncentrací arsenu.

Akutní účinky: akutní otrava arsenem končící smrtí nastává při příjmu pitné vody s koncentrací arsenu 60000 µg/l. Příjem pitné vody s obsahem arsenu 300 až 30000 µg/l způsobuje podráždění žaludku, nevolnost, zvracení a střevní potíže. Dochází k poklesu červených i bílých krvinek. Celkové obecné příznaky jsou únava, srdeční arytmie, pálení dlaní a chodidel.

Chronické účinky: při dlouhodobém užívání vody s nadlimitním obsahem arsenu vzniká chronická otrava, která se projevuje kožními změnami, zejména zhrubnutím kůže na dlaních a chodidlech, bradavicemi a změnami cévního systému.

Odstranění arsenu z vody se provádí filtrací. K tomuto účelu se užívá filtrační hmota na bázi hydratovaných oxidů železa, případně i jiných kovů. Arsen se na těchto sorbentech spolehlivě a nevratně zachytí. Kapacita filtrační hmoty je značná, což při běžně zvýšené koncentraci arsenu ve vodě umožňuje užití filtru s náplní pro odstranění arsenu řadu let, někdy až desítek let. Filtr je třeba občas protiproudně vyprat tak, aby filtrační hmota byla plně funkční a nevznikaly zde „kanálky“, kudy filtrovaná voda protéká. Po vyčerpání kapacity filtru je třeba náplň, nasycenou arsenem, likvidovat jako toxický odpad.

Volbu vhodného typu filtru na odstranění arsenu tak, aby výkonově i kapacitně vyhovoval Vašim potřebám, svěřte odborníkům.

 

Košík

Váš košík je prázdný.