ODSTRANĚNÍ ŽELEZA A MANGANU Z VODY
3.2.2016
ARSEN VE VODĚ, JEHO ÚČINKY A ODSTRANĚNÍ
15.2.2016
Zobrazit vše

BAKTERIE VE VODĚ

Voda, jeden z nejdůležitějších předpokladů života, není v přírodě čistá, ale obsahuje vesměs nežádoucí příměsi a rozpuštěné látky. Vodu nelze užívat ve stavu, v jakém se v přírodě nachází, a je nutná úprava vody nebo alespoň filtrace vody.

Tento článek se věnuje odstranění bakterií z vody (bakterie ve vodě, bakteriální zabezpečení vody, zvané též zdravotní zabezpečení vody).

Jedná se zejména o případy, kdy je řešena úprava vody ze studní a místních zdrojů.

V přírodě se mohou ve vodě vyskytovat bakterie, případně též viry a další mikroorganizmy. Tyto nežádoucí mikroorganismy mohou být příčinou různých onemocnění, počínaje střevními potížemi až po různá infekční onemocnění, jako například žloutenka, tyfus, infekční zánět jater, tuberkulóza, cholera nebo salmonelóza.

Pokud chceme zjistit, zda nejsou přítomny bakterie ve vodě a voda je vhodná k pití, předáme ji na mikrobiologický rozbor. Zjištěné bakterie ve vodě lze rozdělit do několika skupin. Nejzávažnější jsou bakterie, které žily ve střevním traktu člověka nebo teplokrevných živočichů (Escherichia coli, enterokoky, Clostridium perfringens). Pokud se některá tato bakterie ve vodě objeví, je zřejmé, že voda musela přijít do kontaktu s lidskými nebo zvířecími výkaly či se zbytky živočichů. Abychom si mohli natočit vodu do sklenice a beze strachu se napít, nesmí voda obsahovat žádnou ze jmenovaných bakterií. Stejný nulový limit platí i pro koliformní bakterie, které mohou být též stejného původu.

Další sledované bakterie ve vodě jsou již ze zdravotního hlediska méně závažné a mohou se zde v omezené míře mohou vyskytovat. Je sledován mikroskopický obraz, a to jako abioseston (částice organického i anorganického původu z částí rostlinných nebo živočišných tkání), jako počet organismů (živé i neživé, mohou být přirozenou součástí surové vody) a jako počet živých organismů.

Další skupinou jsou počty kolonií při 22°C a při 36°C, které přinášejí celkovou informaci o bakteriálním znečištění vody, jejich zvýšené počty signalizují průnik znečištění z okolí, poruchy úpravy vody nebo dezinfekce vody.

 

Odstranění bakterií z vody tak, aby voda byla zdravotně nezávadná, se zajišťuje několika technologiemi a postupy. Pro úpravu vody ze studní přichází v úvahu chlorace vody, což je klasický osvědčený způsob zdravotního zabezpečení vody. Používá se vodní roztok chlornanu, do vody se přidává dávkovacím čerpadlem.

Další možností je UV dezinfekce, bez použití chemikálií, kvalitativně na vyšší úrovni než chlorace vody. Dezinfekce UV-zářením zajistí zdravotní nezávadnost vody pomocí ultrafialového záření o specifické vlnové délce. Protože k dezinfekci není třeba žádných chemikálií (chlóru), zachová si voda své původní složení, vlastnosti i přirozenou chuť.

Jsou-li bakterie ve vodě, svěřte volbu vhodné technologie a zařízení odborníkům.

Košík

Váš košík je prázdný.