Tradice a zkušenost již 25 let1

Tradice a zkušenost již 25 let

Od svého založení v roce 1990 zajišťujeme komplexní služby v oboru úpravy a filtrace vody od rozboru vody, návrhem, dodávkou a montáží vhodného filtračního zařízení až po trvalý servis.
Garance nejnižší ceny2

Garance nejnižší ceny

Pokud Vám bude nabídnuto shodné filtrační zařízení za nižší cenu, jsme schopni Vám jej za stejnou cenu dodat též.
Garance funkčnosti 8 let3

Garance funkčnosti 8 let

Kromě standardní záruky garantujeme funkčnost našich výrobků 8 let, po tuto dobu provádíme prohlídku, kontrolu a seřízení zdarma.
Spokojenost našich zákazníků4

Spokojenost našich zákazníků

Můžeme Vám poskytnout kontakt na naše zákazníky, kteří již řadu let provozují shodné nebo obdobné filtrační zařízení jako je nabízeno Vám.

Úprava vody, filtrace vody

Našim zákazníkům nabízíme kompletní servis kolem úpravy vody a filtrace vody.

1

Úprava vody pro pitné účely

Odstranění železa a manganu, změkčení, odstranění dusičnanů, zdravotní nezávadnost vody...

2

Úprava vody pro technické účely

Změkčování vody, alkalizace, dávkování pasivačních chemikálií, demineralizace...

Soukromý sektor a podnikáníProvádíme úpravu vody (železitá voda, tvrdá voda atd.) pro domácnosti, rodinné domky, chaty, penziony, restaurace, hotely, potravinářské výrobny a podobně. Podle charakteru znečištění se volí vhodná technologie a filtrační zařízení, změkčovací filtr atp. Většinou se jedná o úpravu vody ze studny, ať již kopané nebo vrtané. Někdy je též vhodné upravit vodu z veřejného řádu, např. změkčení vody.

Veřejný sektor, obce a průmyslProvádíme úpravu vody pro školy, školky, zdravotnická zařízení a podobně. Pro města, obce i průmysl jsme schopni dodat úpravny vody „na klíč“ včetně komplexního zajištění souvisejících dodávek a prací, jako je čerpání, doprava a akumulace vody, nebo v kooperaci s jinými firmami formou subdodávek.

Úpravy vody provádíme pro

Našim zákazníkům nabízíme kompletní servis kolem úpravy vody a filtrace vody.

 • Způsoby filtrace vody

  Způsoby filtrace vody

  Mechanická filtrace vody

  Mechanická filtrace vody odstraní z vody nežádoucí pevné látky, jako je jíl, písek, bahno apod.

  Písková filtrace vody

  Písková filtrace vody zachytí jemné mechanické nečistoty. Písek díky svojí adsorpční schopnosti zachytí i částečky mikroskopických rozměrů, které se ve vodě jeví jako zákal nebo opalescence.

  Filtrace vody aktivním uhlím

  Filtrace vody aktivním uhlím z vody odstraní většinu látek organického a některé látky anorganického původu, jako jsou pesticidy, těžké kovy a podobně. Odstraňuje z vody nepříjemné pachy včetně chlóru a celkově zlepšuje chuť upravené vody. Odstraněním chlóru se mohou objevit bakterie ve vodě.

 • Úprava podzemní vody na pitnou

  Úprava podzemní vody na pitnou

  Na rozdíl od povrchových vod neobsahují nekontaminované podzemní vody organické znečištění, v některých případech však obsahují minerální sloučeniny, které je nutno odstranit pro jejich korozivní účinek na materiál rozvodné sítě (CO2), nebo pro nebezpečí jejího zanášení a z důvodu dosažení lepší kvality vody pro pitné účely (soli, Fe, Mn).

 • Úprava povrchové vody na pitnou

  Úprava povrchové vody na vodu pitnou

  Povrchové vody mají oproti vodám podzemním větší koncentrace organických látek, proto je zde také podstatně větší množství bakterií. Povrchová voda je také ovlivňována kvalitou odpadních vod, pro něž je často recipientem.

Některé používané termíny v oblasti úpravy a filtrace vody.

Odstranění dusičnanů se provádí průtokem vody přes filtr s iontoměničovou náplní (anexem), která se po určité době musí propláchnout neboli zregenerovat roztokem soli (chloridem sodným). Dusičnany patří mezi velmi sledované látky, které svou toxicitou, resp. přeměnou na toxické dusitany, škodí nejen dospělým jedincům, ale zejména dětem. Z tohoto důvodu i pro používání vody jako kojenecké je limitní hodnotou 15mg/l. Pro dospělé je nejvyšší meznou hodnotou 50mg/l.
ESCHERICHIA COLI - Jedná se o druh bakterie, který je hojně přítomný v trávícím traktu lidí a zvířat. V pitné vodě se nesmí vyskytovat. Nález v pitné vodě indikuje čerstvé fekální znečištění a tudíž i možnou přítomnost původců střevních infekčních onemocnění. KOLIFORMNÍ BAKTERIE - Jedná se skupinu bakterií, které mohou pocházet z trávícího traktu lidí a zvířat, ale i z půdy a tlejících rostlinných zbytků. Při dostatku živin z organického znečištění vody se též mohou pomnožovat přímo ve vodovodních rozvodech. V pitné vodě by se neměly vyskytovat. ENTEROKOKY - Jedná se o skupinu odolnějších bakterií, které většinou pocházejí z trávícího traktu lidí a zvířat. V pitné vodě se nesmějí vyskytovat. PSYCHROFILNÍ BAKTERIE - Jedná se o širokou skupinu bakterií, které se při dostatku živin pomnožují ve vodě při nižší teplotě. Mezní hodnota jejich výskytu v pitné vodě činí 200 bakterií v 100 ml vody při hromadném zásobování z veřejného vodovodu a 500 bakterií v 1 ml vody při individuálním zásobování z domovní studny. Překročení mezní hodnoty neznamená přímé zdravotní riziko, avšak indikuje závady v zásobování vodou, jako je znečištění vody organickými látkami, stagnace vody v potrubí, neúčinnost dezinfekce apod.
Voda přechází přes tzv. iontoměnič. Intoměniče jsou zrnité organické látky nerozpustné ve vodě. Při průchodu tvrdé vody vrstvou iontoměniče se vyměňují kationty Ca2+ a Mg2+ obsažené v tvrdé vodě za sodík nebo vodík v iontoměniči. Při tomto pochodu se tedy ionty Ca2+ a Mg2+ váží na nerozpustný iontoměnič a do vody přichází buďto kation sodný Na+ nebo vodíkový H+, které nezpůsobují tvrdost vody a dojde tedy ke změkčení vody. Ke změkčování vody se používá změkčovací filtr.
Železo se ve vodě vyskytuje "viditelné" jako rez a "neviditelné" ve formě iontů Fe+2 a Fe+3. Norma pro pitnou vodu stanovuje meznou hodnotu pro železo v iontové formě 0,2 mg/l. Železo způsobuje problém svým špiněním - prádla, sanitárního zařízení i dalších nádob na vodu. Iontová forma železa není optimální pro člověka, za rizikové se pokládá zvláště Fe+3.

Změkčovací filtry VAS s automatickým ovládáním jsou určeny ke změkčování pitné nebo technologické vody, pro doplňování teplovodních systémů, parních systémů, pro prádelny, pro kuchyňské provozy, pro komunální sféru, pro průmyslové využití, pro domácnosti apod.

Změkčovací filtry VAK automatickým ovládáním jsou určeny ke změkčování pitné nebo technologické vody, pro doplňování teplovodních systémů, parních systémů, pro prádelny, pro kuchyňské provozy, pro komunální sféru, pro průmyslové využití, pro domácnosti, a jiné použití.

Automatické změkčovací filtry duplexní VAD jsou určeny ke změkčování pitné nebo technologické vody, pro doplňování teplovodních systémů, parních systémů, pro prádelny, pro kuchyňské provozy, pro komunální sféru, pro průmyslové využití, pro domácnosti, a jiné použití.

Změkčovací filtry vody R, PA s ruční obsluhou jsou určeny ke změkčování pitné nebo technologické vody, pro doplňování teplovodních systémů, pro prádelny, pro kuchyňské provozy, pro komunální sféru, pro průmyslové využití, pro domácnosti apod.

Jedná se o toxickou látku, jejíž nadlimitní koncentrace mohou způsobovat závažná chronická onemocnění, ekzémy a alergie. Hrozí i choroby srdce, arsen prokazatelně zvyšuje onemocnění rakoviny kůže
Je způsoben rozpuštěnými plyny ve vodě, jeho příčina je různá, může značně zesílit po ohřevu. Voda může zapáchat po železe, odstraněním železa pach mizí. V redukčním prostředí v hlubinných vrtech může voda zapáchat po sirovodíku (zkažená vejce), v povrchových studních naopak mohou být přítomny bahenní plyny. Podle charakteru pachu se pak volí vhodná technologie a zařízení na potlačení pachu.